Onze Werkwijze

Door regelmatig te testen kunnen we vroegtijdig problemen oplossen
Image

Continuous delivery en integration

Vaak werken teams projectmatig aan een groter geheel en wordt software pas aan het einde geïntegreerd. Op deze manier worden problemen pas aan het einde zichtbaar en duurt het langer om ze op te lossen.

Met Continuous delivery en integration kom je door regelmatig te testen al snel obstakels tegen. Door continu te integreren zorg je ervoor dat je voortdurend werkende software oplevert. De software die je oplevert is al meteen een werkend product en onderdeel van een werkende keten.

Image

DevOps

Traditioneel gezien gebeurt de ontwikkeling en het beheer van software op twee verschillende afdelingen. Door gebruik te maken van DevOps komen software development en operations (beheer) samen. Developers weten hoe het product onderhouden moet worden en beheerders doen mee met de ontwikkeling van het product. Zo blijven alle afdelingen betrokken bij geleverde software.

Agile en Scrum

Bij CaseNine werken we agile en met de Scrum werkmethode. Dit heeft als voordeel dat het traject van het project wendbaar is en dat teams zelfsturend zijn. Periodiek leveren we werkende software op, zo weet je al heel vroeg of iets werkt of niet. Voor de klant betekent dit dat we ze meenemen in het proces is en er regelmatig contactmomenten zijn.

Image