Magistrum

Bouwen van een content en student management systeem in Salesforce

Image

In het kort

Type: Salesforce oplossing
Producten: Salesforce Lightning
Activiteiten: Bouwen, implementatie, automatiseren

Over Magistrum

Magistrum is een coöperatief dat bestaat uit vier Hogescholen, Avans+, Fontys Hogescholen Kind en Educatie, Hogeschool Ipabo en de Katholieke Pabo Zwolle. Magistrum organiseert verschillende vakbekwaamheid opleidingen voor onderwijsgevend personeel.

De Businesscase

De uitvoering van de door Magistrum georganiseerde opleidingen gebeurt decentraal door verschillende docenten op verschillende locaties. Een goede centrale planning en administratieve afhandeling van deze opleidingen is van essentieel belang voor Magistrum. Maar ook de communicatie rond het verloop en de uitvoering van de opleidingen moet op een moderne online manier gebeuren. Zo moeten de cursisten zich via de website van Magistrum kunnen inschrijven. Na afronding van de opleiding moeten de cursisten automatisch een survey ontvangen, de response op deze survey moet gemonitord en gerapporteerd worden.

Onze werkzaamheden

Het maken van een omgeving in Salesforce waarin de online cursussen en cursisten gemanaged kunnen worden.

  • Koppeling met de website voor online inschrijven
  • Ontwikkelen van een online studenten en cursusadministratie
  • Ontwikkelen van een planningstool voor docenten en locaties
  • Ontwikkelen van een systeem voor het bewaken van de voortgang van start tot aan diplomauitreiking
  • Het bouwen van een survey module¬†
  • Het bouwen van een geautomatiseerd survey systeem
Image