Voor Telecom Business Leaders

Voor Telecom business managers

De telecommunicatie-industrie is nog nooit zo competitief geweest. De strijd om de klant vraagt ​​om realtime markt- en klantinformatie. Ook consumenten stellen steeds hogere eisen aan hun telecomaanbieder. Het moet altijd sneller en makkelijker.

Aangezien 48% van alle inkoopinspanningen ad hoc waren, zijn flexibele prijzen en voorstellen noodzakelijk.

Technologische ontwikkelingen volgen elkaar in hoog tempo op. Dit vraagt ​​om klantinformatiesystemen die in hoog tempo meebewegen met de flexibiliteit van de markt.
Als gevolg van technische en regelgevingswijzigingen dreigen nieuwe toetreders de sector te verstoren en fragmentatie van leveranciersecosystemen dwingt bestaande spelers om te transformeren.

Op weg naar betere bedrijfsresultaten is het van vitaal belang dat u vertrouwt op een Salesforce-oplossingspartner die de zakelijke uitdagingen begrijpt waarmee u wordt geconfronteerd.

Onze engineers besteden veel aandacht aan het in kaart brengen van uw uitdagingen om tot de juiste oplossing te komen. Niet de technologie staat centraal, maar de gebruiker. Of je nu salesmanager, accountmanager, marketeer of business development manager bent in de technologie-, media- en telecommunicatiemarkt, je moet kunnen vertrouwen op permanent beschikbare, gebruiksvriendelijke en veilige applicaties die snel en effectief leveren wat je nodig hebt.

Projecten

Telfort Zakelijk

Telfort Zakelijk

Salesforce CPQ

Telfort zakelijk was op zoek naar een manier zodat partners van Telfort zakelijk via één kanaal abonnementen kunnen verkopen. Er was een portaal aanwezig, maar dat was verouderd. Daarnaast wilden ze het productaanbod vernieuwen en beschikbaar maken via het nieuwe portaal.

Message To The Moon

Message To The Moon

Salesforce CRM en Platform

Message To The Moon verzorgt maatwerk telecom- en internet-oplossingen voor haar zakelijk klanten. Deze op maat gemaakte contracten worden in Salesforce beheerd. Message to the Moon zocht een manier om het centrale proces van het verzamelen van de telecom kosten en het berekenen van abonnementskosten efficiënt te laten verlopen.