Privacy- en Cookieverklaring

CaseNine vindt privacy belangrijk en verwerkt daarom slechts persoonsgegevens indien dit op een wettelijke en transparante wijze gebeurt. Dit betekent onder andere dat wij:

 • Duidelijk vermelden aan u welke gegevens wij verwerken.
 • Alleen gegevens verzamelen die nodig zijn om onze gerechtvaardigde doelen te verwezenlijken.
 • Niet meer gegevens verwerken dan noodzakelijk is.
 • Redelijke maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat de gegevens niet onjuist zijn.
 • Bewaartermijnen in acht nemen en hierna de gegevens wissen.
 • Passende technische en organisatorische maatregelen nemen om uw gegevens te beschermen.
 • Uw rechten respecteren. 

U bent niet verplicht om persoonsgegevens aan ons te verstrekken. Wij zullen er alles aan doen om de verwerking van persoonsgegevens zo veel mogelijk te beperken. Indien dit redelijkerwijs niet van ons verlangd kan worden, kan uw weigering om persoonsgegevens te verstrekken er mogelijk toe leiden dat onze rechtsverhouding niet tot stand kan komen of voort kan duren.

Contactgegevens

CaseNine is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. 

CaseNine 
Arnhemseweg 6
3817CH Amersfoort
KvK: 58244255

Indien u vragen of opmerkingen heeft over deze privacy- en cookieverklaring of de verwerking van uw gegevens, kunt u op de volgende manieren contact met ons opnemen: 

E-mail: info@casenine.com
Telefoon: +31(0)33 7600060
Schriftelijk: Arnhemseweg 6, 3817 CH Amersfoort

Social media buttons en websites van derden

Op onze website staan social media buttons van Facebook, Instagram, Linkedin, Twitter en mogelijke andere links naar websites van derden. Als u op een social media button klikt, worden er cookies geplaatst. Het privacyreglement van het specifieke platform is op deze link van toepassing en niet deze privacy- en cookieverklaring. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een veilige manier met uw gegevens omgaan. U kunt hier lezen hoe deze platformen omgaan met uw privacy:

De verzameling van uw gegevens

Wij verzamelen uw gegevens op verschillende manieren. Veelal verkrijgen we deze gegevens direct van uzelf, bijvoorbeeld omdat u het contactformulier heeft ingevuld. Wij kunnen gegevens uit openbare bronnen verkrijgen, zoals social media en het handelsregister van de KvK.

Doeleinden van de gegevensverwerking

Wij verzamelen gegevens omdat onze dienstverlening anders niet verstrekt kan worden. Zo zijn gegevens nodig om een een overeenkomst te kunnen aangaan en uitvoeren, onze zakelijke relatie te onderhouden, een offerte op te stellen, de website te verbeteren door middel van analytische diensten, klachten te kunnen afhandelen, een factuur te kunnen sturen, advertenties te kunnen tonen of u te kunnen benaderen met een aanbieding. Het is bovendien wel zo handig als wij uw naam, e-mailadres en telefoonnummer kunnen gebruiken om contact met u op te nemen als onderdeel van de uitvoering van de overeenkomst. Wanneer u zelf contact met ons opneemt, verwerken we natuurlijk ook gegevens zodat wij op uw bericht kunnen reageren. De door ons verzamelde persoonsgegevens worden tot slot administratief verwerkt.

Meer specifiek verzamelen wij uw gegevens voor de volgende doeleinden:

NIEUWSBRIEF
Op deze website kunt u zich aanmelden om onze nieuwsbrief te ontvangen. Hiervoor vragen wij om uw naam en e-mailadres. Wij sturen alleen onze nieuwsbrief op, indien u toestemming heeft gegeven om uw naam en e-mailadres toe te voegen aan onze lijst van abonnees. Elke nieuwsbrief bevat een afmeldlink. 

CONTACT- EN HELPDESKFORMULIER
Via ons contact- en helpdeskformulier kunt u een vraag stellen of contact opnemen. Wij verwerken uw naam, bedrijfsnaam, telefoonnummer, e-mailadres, functie en eventuele persoonsgegevens die zijn opgenomen in het bericht, zodat wij in staat zijn om op uw vraag of verzoek te reageren. Deze gegevens worden bewaard tot het moment dat uw vraag helemaal is beantwoord door ons of u tevreden bent met onze reactie op uw verzoek. 

CHAT WIDGET
Met onze chat widget kunt u direct uw vraag stellen en antwoord krijgen. Wij gebruiken HubSpot om deze chat widget te kunnen tonen op onze website. Meer informatie over de cookies die met deze widget worden geplaatst, kunt u verderop lezen in deze privacy- en cookieverklaring. Neem anders eens een kijkje op de website van HubSpot. 

REACTIES
Wanneer u een reactie achterlaat op een van onze blogs, wordt uw naam en e-mailadres verzameld. Optioneel kunt u de domeinnaam van uw website invullen, zodat ook deze wordt geplaatst bij uw reactie. Wij hebben een gerechtvaardigd belang om deze reacties te laten staan. In principe laten we een reactie staan totdat wij de desbetreffende blog verwijderen van onze website. 

VACATURES 
Op deze website plaatsen we regelmatig vacatures. Wanneer u solliciteert bij CaseNine, vragen wij om uw CV en motivatiebrief. Indien het noodzakelijk is voor de functie, kunnen wij een screening uitvoeren. Wij hebben een gerechtvaardigd belang om een screening uit te voeren bij sollicitanten, omdat wij graag willen weten of de sollicitant een betrouwbare potentiële werknemer is. Dit betekent dat wij de gegevens uit het CV controleren en openbaar toegankelijke informatie over de sollicitant (zoals social media en github/stack overflow profielen) bekijken. Wij zullen de uitkomst van deze screening altijd met de sollicitant bespreken. Wij verwijderen de gegevens van de sollicitant uiterlijk 4 weken na het einde van de sollicitatieprocedure, als de sollicitant de functie niet heeft gekregen. Indien de sollicitant toestemming heeft gegeven om zijn of haar gegevens langer te bewaren, dan bewaren wij de gegevens maximaal 1 jaar na het einde van de sollicitatieprocedure.     

Grondslagen van de gegevensverwerking

De Algemene Verordening Gegevensbescherming bepaalt dat iedere verwerking van persoonsgegevens gebaseerd dient te zijn op een rechtvaardigingsgrond. Wij verwerken uw gegevens op basis van de volgende rechtvaardigingsgronden:

  • Toestemming. In sommige gevallen verwerken wij uw persoonsgegevens op grond van uw toestemming. Deze toestemming kunt u altijd weer intrekken. 
  • Noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst. Indien u gebruik wenst te maken van onze dienstverlening, zijn uw persoonsgegevens nodig om dit te verwezenlijken. 
  • Een gerechtvaardigd belang. Wij kunnen een gerechtvaardigd belang hebben om uw persoonsgegevens te verwerken, bijvoorbeeld vanwege directe marketingdoeleinden of om de website te kunnen verbeteren door middel van analytische diensten. Hierbij wegen wij altijd het eigen belang af tegen de belangen van de personen van wie persoonsgegevens worden verwerkt. Daarnaast worden de gegevens niet langer bewaard dan nodig is voor het doel van de verwerking.
  • Het nakomen van een wettelijke verplichting. Wij zijn wettelijk verplicht om onze administratie 7 jaar lang te bewaren. 

Duur van de gegevensopslag

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de bovengenoemde doeleinden. Uiteraard kunnen wij persoonsgegevens langer bewaren op grond van een (wettelijke) verplichting en rekening houdend met eventuele verjaringstermijnen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij maken onder meer gebruik van de volgende diensten van derden, waaronder onze verwerkers: 

 1. IT- leveranciers en dienstverleners
 2. Google Analytics 
 3. HubSpot
 4. Telefoondiensten
 5. Mailservers
 6. Betaaldiensten

Met alle (sub)verwerkers sluiten wij een (verwerkers)overeenkomst. Waar mogelijk maken wij gebruik van verwerkers die gevestigd zijn binnen de EER. Wij zien erop toe dat gegevens alleen worden doorgegeven aan ontvangers buiten de EER die gevestigd zijn in een door de Europese Commissie aangewezen adequaat land en/of waar sprake is van een Privacy Shield. 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeoorloofde toegang tot uw persoonsgegevens te voorkomen. 

Wij hebben de volgende maatregelen genomen:

 • Fysieke toegangscontroles 
 • Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord
 • Encryptie van digitale bestanden 
 • Anti-virus programma’s en regelmatige software updates 
 • Transport Layer Security (voorheen SSL-encryptie) 

Cookies

Ook deze website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat door onze website wordt meegestuurd en die uw browser vervolgens opslaat op uw computer of mobiele apparaat. Door het plaatsen van de cookie kan de website uw acties of voorkeuren in de loop van de tijd "onthouden". Sommige cookies worden door deze website geplaatst, terwijl andere cookies door derden worden geplaatst. Wij hebben geen volledige controle over de cookies die deze derde partijen gebruiken, dus wij adviseren u om de privacy- en cookieverklaringen van deze derde partijen te lezen.

Door gebruik te maken van cookies, zorgen we ervoor dat deze website naar behoren functioneert, zodat u een optimale gebruikerservaring krijgt. Ook kunnen wij zo beter begrijpen hoe onze website wordt gebruikt en wat we kunnen doen om deze website te verbeteren. Bovendien kunnen wij relevante advertenties tonen door de cookies die wij gebruiken. 

Wij gebruiken cookies waarmee persoonsgegevens worden verwerkt, zoals uw IP-adres. Omdat wij ook tracking cookies gebruiken, vragen wij middels onze cookiebanner om uw uitdrukkelijke toestemming, voordat deze cookies worden geplaatst. Tegen elke vorm van profilering kunt u altijd bezwaar maken.  

Op deze website worden de volgende cookies gebruikt:

Noodzakelijke cookies.

Deze website plaatst strikt noodzakelijke cookies die essentieel zijn voor de werking van de site:

 • __hs_initial_opt_in: deze HubSpot cookie wordt gebruikt om te voorkomen dat de banner altijd wordt weergegeven wanneer bezoekers in de strikte modus browsen. Verloopt na 7 dagen.
 • __hs_opt_out: deze HubSpot cookie wordt door het opt-in privacy beleid gebruikt om te onthouden dat de bezoeker niet opnieuw gevraagd wordt om cookies te accepteren. Verloopt na 13 maanden. 
 • hs-messages-is-open: deze HubSpot cookie wordt gebruikt om te bepalen en op te slaan of de chat widget open is voor toekomstige bezoeken. Verloopt na 30 minuten. 
 • __cfduid: deze cookie wordt gebruikt door het inhoudsnetwerk, Cloudflare, om vertrouwd webverkeer te identificeren. Verloopt na 30 dagen. 
 • hs-messages-hide-welcome-message: deze HubSpot cookie wordt gebruikt om te voorkomen dat het welkomstbericht van de chat widget opnieuw verschijnt gedurende een dag nadat het is afgekeurd. Verloopt na 1 dag. 
 • JSESSIONID: deze cookie (domein nr-data.net) verloopt na een sessie en wordt gebruikt om gebruikers statussen over pagina bezoeken bij te houden.
 • CookieConsent: deze cookie slaat de cookievoorkeuren op van het huidige domein. Verloopt na 1 jaar.
 • rc::a - b- c- d: deze cookie(s) worden gebruikt om onderscheid te maken tussen mensen en bots. rc::a en d zijn persistent, b en c zijn sessie-cookies. 

Analytische cookies.

Deze website plaatst analytische cookies (via de dienst Google Analytics). Wij bedienen ons van Google Analytics om het aantal websitebezoekers bij te kunnen houden, maar hebben deze dienst privacyvriendelijk ingesteld. Dit betekent dat er wél persoonsgegevens worden verwerkt, maar het gebruik van deze cookies geringe gevolgen heeft voor uw privacy. Wij hebben natuurlijk met Google een verwerkersovereenkomst gesloten, het laatste octet van het IP-adres gemaskeerd, 'gegevens delen' uitgezet en we maken ook geen gebruik van andere Google diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies:

 • _ga: verloopt na 2 jaar en registreert een uniek ID dat gebruikt wordt voor het aanmaken van statistische data over hoe de bezoeker de website gebruikt.
 • _gat: verloopt na 1 dag. Met deze cookie wordt het aantal internetverzoeken beperkt. 
 • _gid: verloopt na 1 dag en registreert een uniek ID dat gebruikt wordt voor het aanmaken van statistische data over hoe de bezoeker de website gebruikt.

Advertentie cookies.

De volgende advertentie cookies worden geplaatst:

 • __hssc: deze HubSpot cookie volgt het aantal sessies en wordt gebruikt om te bepalen of HubSpot het sessienummer en de tijdstempels in de __hstc-cookie moet verhogen. Het bevat het domein viewCount (verhoogt elke pageView in een sessie) en session start timestamp. Verloopt na 30 minuten.
 • __hssrc: deze HubSpot cookie wordt geplaatst om te kunnen bepalen of een websitebezoeker de browser herstart heeft. Sessie cookie.
 • __hstc: deze HubSpot cookie volgt websitebezoekers en is een tracking cookie. Het omvat het domein, de utk-cookie, de initiële tijdstempel (eerste bezoek), de laatste tijdstempel (laatste bezoek), de huidige tijdstempel (dit bezoek) en het sessienummer (elke volgende sessie wordt het nummer verhoogd). Deze cookie verloopt na 13 maanden. 
 • _hmpl: deze HubSpot cookie verzamelt informatie over gebruikersvoorkeuren en / of interactie met inhoud van webcampagnes. Deze informatie wordt gebruikt op het CRM-campagneplatform dat eigenaren van websites gebruiken voor het promoten van evenementen of producten. Persistent.
 • _ptq.gif: deze HubSpot cookie stuurt data naar het marketing platform HubSpot over de device en het gedrag van de getraceerde websitebezoeker. Sessie cookie. 
 • HUBLYTICS_EVENTS_53: deze HubSpot cookie verzamelt gegevens over bezoekersgedrag van meerdere websites, om meer relevante advertenties weer te geven. Hierdoor kan de website ook het aantal keren dat de bezoeker dezelfde advertentie te zien krijgt beperken. Persistent.
 • hubspotutk: deze HubSpot cookie houdt de identiteit van een bezoeker bij. Het wordt doorgegeven aan HubSpot bij het indienen van formulieren en gebruikt bij het de-dupliceren van contacten. Verloopt na 13 maanden. 
 • messagesUtk: deze HubSpot cookie wordt gebruikt om bezoekers te herkennen die met ons chatten via de chat widget tool. Als de bezoeker onze site verlaat voordat hij of zij als contactpersoon is toegevoegd, wordt de cookie gekoppeld aan zijn of haar browser. Verloopt na 13 maanden. 
 • _gcl_au: deze HubSpot cookie wordt door Google AdSense gebruikt om te experimenteren met de efficiëntie van advertenties op websites die hun services gebruiken en verloopt na 3 maanden.
 • _hjid: deze cookie wordt gebruikt om data te verzamelen van unieke gebruikers voor statische doeleinden en is een sessie cookie. 
 • GPS: verloopt na 1 dag en registreert een uniek ID op mobiele apparaten om tracking mogelijk te maken op basis van geografische GPS-locatie.
 • IDE: verloopt na 1 jaar en wordt gebruikt door Google DoubleClick om de acties van de website gebruiker te registreren en te rapporteren na het bekijken of klikken op een van de advertenties van de adverteerder, met het doel de effectiviteit van een advertentie te meten en om gerichte advertenties aan de gebruiker te kunnen presenteren. 
 • NID: verloopt na 6 maanden en registreert een uniek ID die terugkerende devices van gebruikers identificeert. Deze ID wordt gebruikt om advertenties op maat aan te bieden. 
 • PREF: deze cookie registreert een unieke ID die door Google wordt gebruikt om statistieken bij te houden over hoe de bezoeker YouTube-video’s gebruikt op verschillende websites. Verloopt na 2 jaar. 
 • VISITOR_INFO1_LIVE: verloopt na 179 dagen en probeert de bandbreedte van gebruikers te schatten op pagina's met geïntegreerde YouTube-video's.
 • YSC: verloopt na een sessie en registreert een unieke ID om statistieken bij te houden m.b.t. de video's van YouTube die de gebruiker heeft gezien. 
 • test_cookie: deze cookie wordt gebruikt om te controleren of de browser cookies ondersteunt (doubleclick.net). Vervalt na 1 dag. 
 • yt-remote-cast-installed, yt-remote-connected-devices, yt-remote-device-id, yt-remote-fast-check-period, yt-remote-session-app, yt-remote-session-name: bewaart de voorkeuren van de videospeler van de gebruiker met ingesloten YouTube-video. yt-remote-connected-devices en yt-remote-device-id zijn persistent, de overige cookies verlopen na de sessie. 

Cookies verwijderen

De meeste browsers ondersteunen cookies, maar u kunt uw browser instellen om cookies te weigeren en u kunt daarnaast cookies verwijderen wanneer u maar wilt. Meestal kan dit worden gedaan via de  'voorkeuren' van uw browser. De 'help'-sectie van een browser kan u naar de juiste plek leiden waar u de cookies kunt uitschakelen. 

Meer informatie over het gebruik van cookies kunt u vinden op de website van de Consumentenbond. Mocht u toch nog vragen of opmerkingen hebben over het gebruik van cookies, neem dan contact op via info@casenine.com.  

Uw rechten

Onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u een aantal belangrijke rechten die u kunt uitoefenen. Indien u gebruik wenst te maken van uw rechten, kunt u een e-mail sturen naar info@casenine.com of telefonisch of schriftelijk contact opnemen. 

Dit zijn uw rechten:

 • Het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit recht geeft u meer controle over uw eigen persoonsgegevens. U heeft namelijk het recht uw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare én machineleesbare vorm van ons te verkrijgen, indien dit technisch haalbaar is. 
 • Het recht op inzage van uw persoonsgegevens. Hiermee kunt u een kopie van de persoonsgegevens die wij van u verwerken, opvragen.
 • Het recht op rectificatie en wissing van uw persoonsgegevens. U kunt ons verzoeken om uw (onjuiste) persoonsgegevens te rectificeren of te laten verwijderen. 
 • Recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. In sommige gevallen heeft u het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.
 • Recht van bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt ons verzoeken uw persoonsgegevens niet meer te gebruiken, omdat u hiertegen bezwaar heeft. Indien u bezwaar heeft tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor commerciële doeleinden, zullen wij uw verzoek tot stopzetting van dit gebruik altijd honoreren.
 • Het recht uw toestemming in te trekken. U heeft het recht uw gegeven toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens te allen tijde in te trekken. Het intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan, onverlet. 

Meer informatie over uw rechten vindt u hier.

Klacht indienen bij de Authoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen we u graag verder indien u vragen of klachten heeft over de verwerking van uw gegevens. U kunt daarnaast bij de Autoriteit Persoonsgegevens desgewenst een klacht indienen tegen ons met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. Klik hier om een klacht in te dienen.

Wijzigingen van deze privacy- en cookieverklaring

Deze privacy- en cookieverklaring is voor het laatst aangepast op 20 juni 2020. Wij kunnen de privacy- en cookieverklaring op elk moment wijzigen. Wij zullen altijd de laatste versie op onze website plaatsen.