verschil tussen software developer en software engineer

Het verschil tussen een software developer en een software engineer

CaseNine Software development

De termen of functienamen software engineer en software developer worden vaak door elkaar gebruikt. Terwijl een software engineer en een software developer of ontwikkelaar wel echt twee verschillende functies zijn. In deze blog vertellen we je precies wat beide termen, volgens ons, betekenen en wat het verschil is. 

Wat is een software engineer?

Een software engineer bepaald op basis van de wensen en behoeften van de klant of eindgebruikers hoe hij software ontwerpt, ontwikkelt, schrijft, implementeert, test, verbetert en onderhoudt.

Als software engineer ben je dus verantwoordelijkheid voor het gehele proces van het omzetten van wensen, problemen of vragen naar software-oplossingen. Het gaat dus niet alleen om coderen of programmeren, maar juist om alle zaken daaromheen zoals het plannen van werkzaamheden, het contact met de opdrachtgever en het onderhoud (organiseren).

Wat doet een software engineer?

Software engineers werken volgens een systematische en gedisciplineerde aanpak aan de  ontwikkeling, de uitvoering en het onderhoud van software. Van het opstellen van de eisen tot aan het opleveren richting de klant.

Als Software Engineer heb je dus een zeer diverse functie; je schrijft code en programmeert, als je voor een klant werkt hou je continu vinger aan de pols, vaak werk je projectmatig aan problemen en bedenkt daar zelfstandig of in teamverband een oplossing voor.

Een software engineer werkt meestal in teamverband aan de ontwikkeling van nieuwe software. Een team kan bestaan uit een scrum master, product owner, integration architect en een solution architect. Een software engineer kan soms ook de rol van bijvoorbeeld scrum master op zich nemen.

Werkzaamheden van een software engineer zouden er ongeveer zo uit kunnen zien:

 • De wensen en de eisen van de opdrachtgever analyseren 
 • Deze vertalen naar een ontwerp of plan 
 • De gewenste specificaties opstellen en uitwerken
 • Plannen en uitvoeren van de programmeer werkzaamheden
 • Ontwikkelen van de software in samenspraak met de opdrachtgever
 • Testen van de software 
 • Opstellen van begeleidende documentatie over de software, voor zowel de eindgebruikers als de technici die ermee moeten werken
 • Onderhouden en updaten van de software

Waar werken software engineers?

Onder andere bij CaseNine😉

Een software engineer is vaak in dienst van een softwarebedrijf dat voor externe klanten (maat)oplossingen ontwikkelt en uitvoert. Niet zelden gebeurt dit op detacheringsbasis. Ook zijn er software engineers die binnen een bedrijf verantwoordelijk zijn voor het gehele proces van software-implementatie: vooral grotere bedrijven, overheidsinstellingen en banken hebben eigen software engineers in dienst.

Want to work as a software engineer?

Wat is een software developer?

Een software developer is iemand die software ontwikkelt en zich vooral bezig houdt met het schrijven van de code. Als software developer ben je dus verantwoordelijk voor de code van de software. 

Wat doet een software developer?

Naast het schrijven van code en het programmeren hiervan, kan een software developer ook verantwoordelijk zijn voor het ontwerp, en het implementeren en testen van de software. Net als een software engineer doet hij dit meestal in teamverband, maar heeft hij binnen een team vaak minder verantwoordelijkheden dan een software engineer. 

Werkzaamheden van een software developer bestaan dus veelal uit

 • Het ontwerpen van de benodigde software 
 • Het schrijven van code
 • Het implementeren van de software
 • Testen van software 

Wat is het verschil tussen een software engineer en een software developer?

De werkzaamheden van een software engineer zijn dus breder dan die van een developer. Een engineer houdt zich bezig met de bigger picture en een developer houdt zich primair bezig met programmeren.