Van verandering naar mogelijkheden

Scroll voor meer

Van verandering naar mogelijkheden

Hoe ENGIE B2B Nederland optimaal inspeelt op een dynamische markt

Een snel veranderende markt stelt hoge eisen aan IT, zoals een flexibele houding en de mogelijkheid om snel in te spelen op nieuwe kansen. ENGIE Nederland zet hiervoor succesvol Salesforce-oplossingen in en werkt hiervoor intensief samen met de experts van CaseNine. In gesprek met Leon ten Hove (ENGIE Nederland) over verwachtingen, kansen en een solide samenwerking.

Leon ten Hove werkt bij ENGIE Nederland als Manager Global Energy Management & Sales (GEMS IS NL). In deze rol is Leon onder meer verantwoordelijk voor een team van 60 collega’s. Het team houdt zich onder meer bezig met IT voor de zakelijke markt en oplossingen voor energy management. Tot de kernactiviteiten van ENGIE behoort het leveren van energieproducten voor de zakelijke markt. Denk hierbij aan gas en elektriciteit, maar ook aan verwante handelsproducten, zoals zonnepanelen.

Verandering en kansen

Inmiddels is Leon ruim 14 jaar werkzaam bij de energieleverancier. De organisatie heeft momenteel te maken met interessante veranderingen, onder meer gedreven door de huidige energietransitie. “We hebben te maken met de flinke toename van renewables op de markt. Dit is energie afkomstig van natuurlijke bronnen, zoals zon en wind. Deze renewables hebben een impact op de markt. Denk bijvoorbeeld aan de

 sterke toename van zonnepanelen en windmolens, maar ook aan de beschikbaarheid van warmtepompen. Klanten hebben onder meer de mogelijkheid om eigen opwek te realiseren. Die trends zorgen voor variatie, onder meer op het gebied van voorspelbaarheid van energieverbruik. Het zorgt er ook voor dat we op een andere manier kijken naar in- en verkoop van energie”, aldus Ten Hove. De investeringen in duurzame energie zijn verder in een versnelling geraakt door externe factoren, zoals de oorlog in Oekraïne. Leon: “De toegenomen gasprijzen bijvoorbeeld onderstrepen de noodzaak om te investeren in duurzame energie. Die snelheid is ook nodig. De doelstelling om in 2045 CO2-neutraal te zijn, getuigt van een behoorlijke ambitie.”

“ENGIE Energie Nederland heeft te maken met interessante veranderingen, onder meer gedreven door de energietransitie.”

De rol van IT

De snelle veranderingen in de markt stellen ook nieuwe eisen aan IT. Leon hierover: “De uitdaging voor IT is om snel en flexibel op de veranderingen te kunnen inspelen. Een sprekend voorbeeld hiervan zijn de flexproducten: producten en diensten die zijn gericht op de nieuwe eisen van de markt. Zulke producten hebben een behoorlijk effect op onze processen. We zijn nu bezig met een Operational Excellence-traject om alle producten goed in de systemen te krijgen. Een ander concreet voorbeeld is de veranderde voorspelbaarheid op het gebied van aankoop en verkoop van energie, ofwel forecasting. De traditionele voorspelbaarheidsmodellen voldoen niet meer. Ze worden vervangen door nieuwe modellen en daarin speelt IT een belangrijke rol. Tot slot hebben we ook te maken met de digitalisering van het algehele landschap.”

De IT-omgeving

Tijd voor een blik onder de technische motorkap. ENGIE Nederland maakt gebruik van een combinatie van SAP en Salesforce. Leon hierover: “In de basis wordt gebruikt gemaakt voor SAP in de back-end, voor onder meer contractbeheer en facturatie. We zetten Salesforce in voor de frond-end, voor onder meer interne en externe CPQ-trajecten. De gekozen technologie-stack – Salesforce en SAP – wordt in de regel samen bepaald met het hoofdkantoor, maar wij kunnen hier op lokaal niveau van afwijken. In de praktijk zal zoiets alleen gebeuren als hiervoor regiospecifieke redenen zijn.” Voor de inzet van technologie kijkt ENGIE telkens kritisch naar de geschiktheid. Zo maakt de energieleverancier gebruik van Vlocity (Salesforce Industries) omdat de oplossing de juiste basiscomponenten biedt. Vooral op het gebied van offerten boekt de organisatie grote vooruitgang. “Oorspronkelijk hadden wij niet de beschikking over een goede offertemodule. Gevolg hiervan was de relatief grote hoeveelheid handmatig werk, waarbij gegevens vanuit SAP naar andere omgevingen, zoals Microsoft Word, werden gekopieerd. Dit kost tijd en is foutgevoelig. Bovendien ontbrak het hierdoor aan realtime inzicht voor onze accountmanagers. Die situatie maakt het lastiger om in korte tijd gedetailleerde offertes te leveren. Nu gebruiken we de CPQ-module voor nagenoeg alle producten. Het systeem is naadloos gekoppeld aan onze back-endsystemen. Deze belangrijke uitdaging is op dit moment voor zo’n 90% afgerond. We zijn nu bezig met het laatste gedeelte van het project, onze ‘specials’”, aldus Ten Hove.

“We zetten Salesforce in voor de front-end, voor onder meer interne en externe CPQ-trajecten.”

Samenwerken met experts

Voor het Salesforce-traject werkt ENGIE intensief samen met CaseNine. Ten Hove hierover: “Voor Salesforce Industries maken we gebruik van de expertise van CaseNine. Vooral in de projectfase onderscheidt het team zich op het gebied van expertise, kennis en kunde. De samenwerking is intensief: wij nemen experts af, die hiermee een verlengstuk vormen van ons interne team. Ik vind het prettig dat de resources goed overeenkomen met onze vragen en behoeften. We zijn als organisatie gewend veel zaken zelf te doen. Dat betekent dat we in de praktijk ook niet veel activiteiten uitbesteden.” Voor ENGIE is het ook belangrijk dat de organisatie toegang heeft tot de juist adviezen, op het juiste moment. Ook hierin speelt CaseNine een belangrijke rol. Leon: “In de praktijk merk ik dat we inhoudelijk kwalitatieve adviezen krijgen van CaseNine. Ik vind transparantie in de samenwerking erg belangrijk. Dit betekent heldere adviezen, ook als zo’n advies voor ons als organisatie wellicht ‘minder leuk’ om te horen is. Het is voor mijn team belangrijk dat we de mogelijkheid hebben om de benodigde kennis ook binnenshuis te halen en te houden. We zoeken altijd naar een goede balans tussen interne en externe expertise. We werken samen met het DevOps-team van CaseNine. Hierin dragen we een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Dat werkt prettig, bijvoorbeeld met trainingen, waarin we kennis uitwisselen en echt als team opereren.”

“We zoeken altijd naar een goede balans tussen interne en externe expertise.”

Aantoonbare verbetering

De solide samenwerking tussen ENGIE en CaseNine geeft het gewenste resultaat. Voor ENGIE is het nu mogelijk om realtime offertes op te stellen en deze in korte tijd met de klant te delen. De organisatie hoeft nu ook niet meer terug te komen op eerder gedane offerten, waardoor klanten nu snel een beslissing kunnen nemen op basis van complete informatie. Leon: “De doorlooptijd voor het maken van een offerte is aanzienlijk ingekort. Waar dit voorheen een week tot tien dagen kon duren, lukt het onze accountmanagers nu vaak om dezelfde dag te reageren.”

Samenwerking vanuit solide basis

ENGIE besteedt zelf veel tijd aan het opzetten van een duidelijke analyse en het opzetten van de scope van een IT-project. Leon: “Voor onze leveranciers vind ik het van belang dat zij een goede vertaalslag kunnen maken naar het technische aspect en de bijbehorende kosten. Ik verwacht ook dat zij transparant zijn over de zaken die wel of juist niet mogelijk zijn. De match met de vraag is echt belangrijk. Dat voorkomt ook teleurstelling achteraf, bijvoorbeeld onvoorziene kosten in een vervolgfase. Hierin ligt ook een belangrijke verantwoordelijkheid voor ons als opdrachtgever. Je moet goed weten wat je wilt en vooral goed beschrijven wat je verwacht. Je voorkomt hiermee discussies en zorgt in de uitvoering voor een vlot proces.” 

“Voor onze leveranciers vind ik het van belang dat zij een goede vertaalslag kunnen maken naar het technische aspect en de bijbehorende kosten. Ik verwacht ook dat zij transparant zijn over de zaken die wel of juist niet mogelijk zijn.”

Vervolgstappen

Het team van Leon is continu bezig met verdere verbeteringen en aanpassingen in de IT-infrastructuur. De snel veranderde markt vraagt om een flexibele houding en snelle aanpassingen. “We richten ons nu op onze back-end. Het op SAP gebaseerde CRM-systeem is inmiddels tien tot vijftien jaar oud en daarmee onvoldoende flexibel om tijdig te anticiperen op alle veranderingen. We werken uiteindelijk naar één basis voor maximale flexibiliteit.”

Geïnteresseerd wat we voor jou kunnen betekenen?

Neem direct contact op met onze experts. We horen graag van je!

Leon ten Hove

Expert

Leon ten Hove werkt bij ENGIE Nederland als Manager Global Energy Management & Sales (GEMS IS NL).

Ontvang een melding bij een nieuwe blog

We houden je graag op de hoogte van het laatste nieuws.